Nükleer Enerji Santrallerinin Çevreye ve Ülkeye Katkıları

Yukarıda belirtilen Akkuyu Nükleer Santrali’nin Erişim adresi için tıklayınız